• Lääkikset täyttyvät MAFY:n kurssilaisista, koska kurssillamme saa yli kaksinkertaisen sisäänpääsymahdollisuuden. Tutustu valmennuskursseihimme tai Mafynetti-itseopiskelu ja etäkursseihin.

 • Kurssin alussa otetaan haltuun koko lukion oppimäärä Mafynetti-ohjelman avulla. Mafynetti antaa tehtävät, mallivastaukset ja opetusvideot sekä pitää huolen kertauksesta.

 • Tietokone nopeuttaa oppimista - laskeminen tehdään tietysti kuten oikeassakin kokeessa, eli kynällä ja paperilla.

 • Kurssilla saat lainaan tabletin. Sitä on mukavampi kantaa kuin isoja monistenippuja!

 • Tunnilla opettajat vastaavat kysymyksiisi ja kotona sinua auttavat Mafynetin opetusvideot.

 • Kurssilla varmistetaan, että teet sisäänpääsyyn riittävän määrän töitä. Mafynetissä punainen käyrä näyttää missä olet menossa ja musta viiva osoittaa tavoitevauhdin.

 • Mafynetin täsmäkertauksen avulla kaikki biologian yksityiskohdat pysyvät muistissa kokeeseen asti.

 • Pitkillä kursseilla teet 8 harjoituskoetta oikeassa koesalissa ja saat niistä henkilökohtaisen palautteen. Kaikki kokeet täyttävät nelilaskinuudistuksen vaatimukset.

 • MAFY-valmennuksen opetusosaaminen on täysin omaa luokkaansa. MAFY:n yo-mallivastauksia käytetään lukioissa ympäri Suomea ja Mafynettiä käytetään muun muassa Helsingin matematiikkalukiossa.

 • Opetusryhmät ovat pieniä – vain 16 henkeä / opettaja. Opettajat ovat mukavia ja oikeita ammattiopettajia.

 • Säännölliset työpäivät pitävät huolen, että työ on pitkäjänteistä, eikä tekemätön työ kasaudu stressiksi.

 • Olemme ainoa valmennuskurssien järjestäjä, joka on uskaltanut julkaista kaiken kurssilaisten antaman palautteen sellaisenaan.

 • Kun itse tulet kurssillemme ja annat palautteen, näet kuinka se ilmestyy lyhentämättä nettisivuillemme.


Lääketieteellisen pääsykoe 2018

Päivitetty 16.10.2017. Tällä sivulla on viimeisin tieto lääketieteelliseen hausta sekä hyödyllistä tilastotietoa. Jos mikä tahansa asia jää epäselväksi, kysy meiltä napauttamalla painiketta "minulla on kysymys". Jos haluat sähköpostiviestin oleellisista muutoksista tällä sivulla tulevaisuudessa, napauta "kertokaa minulle muutoksista".

Tiedotteet lääketieteelliseen hakemisestaKysy lääketieteelliseen hakemisesta

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

Tutustu lääketieteellisen valmennuskurssiinTutustu lääketieteellisen itseopiskelumateriaaliin

lääketieteellisten yhteishaku muuttuu keväällä 2018

Juuri tullut tieto: Oulun yliopiston sivuilla oli 10.10. alkaen nähtävillä kevään 2018 hakuopas, joka luultavasti tulee olemaan virallinen hakuopas. Sen virallinen julkaisupäivä on vasta 18.10., joten tietoihin tulee vielä muutaman päivän ajan suhtautua epävirallisina tietoina. Pidämme varsin todennäköisenä, ettei oppaaseen tulee enää viikon aikana muutoksia. Mainittuun oppaaseen voi tutustua täällä.

Mikäli näkyvillä olleen oppaan tiedot eivät muutu, tiedämme nämä asiat kevään 2018 yhteisvalinnasta:

 • Lääketieteellisiin tulee keväällä 2018 koulutusyksiköiden välinen aito yhteisvalinta. Tämä tarkoittaa, että hakija voi hakea joko yleislääketieteelliseen, hammaslääketieteelliseen tai eläinlääketieteelliseen ja valitsemansa alan sisällä hän voi hakea samana vuonna useaan eri yliopistoon. Muuttunut asia on siis se, että voi hakea eri yliopistoihin samana vuonna. Huomaa kuitenkin, että edelleenkään ei voi hakea samana vuonna sekä yleislääketieteen että hammaslääketieteen hakukohteeseen.
 • Pääsykokeesta saatavat maksimipisteet ovat entiseen tapaan 72 ja yo-todistuksesta saa 36 pistettä. Uuteen yhteishakuun liittyen on kuitenkin otettu käyttöön ensisijaisuuspiste. Ensisijaiseksi valitsemaansa hakukohteeseen hakija saa yhden (1) ylimääräisen koepisteen, eli ensisijaiseen kohteeseen voi saada enintään 73 koepistettä.
 • Viime kevään haussa yksi (1) skaalattu koepiste vastasi noin 2,5:ttä raakapistettä. Jos haluat arvioida ensisijaisuuspisteen vaikutusta sisäänpääsyn vaikeuteen, voit katsoa alempana tällä sivulla olevaa raakapistetaulukkoa. Lisää "toissijaisten" hakukohteidesi sisäänpääsyrajoihin 2,5 pistettä ja katso, ovatko ne siitä huolimatta helpompipääsyisiä kuin ensisijainen hakukohteesi.
 • Ennakkotietoa uudesta pääsykokeesta on seuraavassa kappaleessa!

Jos haluat pysyä ajan tasalla julkaisemastamme ajankohtaisesta lääkishakuinfosta, ilmoittaudu s-postilistalle, jolla kerromme muuutoksista lääkishaussa.

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

Tutustu lääketieteellisen valmennuskurssiinTutustu lääketieteellisen itseopiskelumateriaaliin

Takaisin sivun alkuun.
 

Lääkiksen pääsykoe säilyy!

Muutokset Kevään 2018 kokeessa

Mikäli edellisessä kappaleessa mainitun oppaan tiedot eivät muutu, tiedämme nämä asiat kevään 2018 kokeesta:

 • Lääketieteellisen osalta oppaasta ilmenee, että pääsykokeen vaatimukset olisivat täsmälleen samat kuin viime keväänä. Koe perustuu lukion vanhan opetussuunnitelman fysiikan, kemian ja biologian pakollisten ja syventävien kurssien oppimääriin ja kokeessa jaettavaan aineistoon. Huomaa, että välttämättä kokeessa ei ole mitään aineistoa, koska vanhoissakin kokeissa aineisto on saattanut puuttua vaikka pääsyvaatimuksissa se on mainittu.
 • Kokeessa sallittuihin laskimiin ei otettu kantaa oppaassa, eikä laskinasiasta ole ilmennyt muualtakaan ennakkotietoja. Näin ollen joudumme jännittämään vielä ainakin 18.10. asti, onko nelilaskin edelleen ainoa sallittu laskin kokeessa.

Tiesitkö tätä:

Mafynetti on nostanut lääkishakijoiden tasoa ja yksittäisenä vuonna todennäköisyys päästä sisään ilman Mafynettiä on enää 11.6 %. Mafynetin käyttö 1,8-kertaistaa ja MAFY:n valmennuskurssi 2,2-kertaistaa todennäköisyyden. Lue lisää tästä.

Muutokset lääkiskokeessa 2019-2020

Näyttää siis vahvasti siltä, että lääketieteellisen pääsykoe ei muutu vielä keväällä 2018 millään tavalla. Pääsykoe ei poistu myöhemminkään, mutta se hyvin todennäköisesti muuttuu sisällöltään.

Opetusministeriö on selittänyt meneillään olevaa muutosta laajassa kysymys ja vastaus -kokoelmassaan. Alla käymme läpi siellä olevia lausuntoja ja pohdimme niiden merkitystä:

Vuodesta 2018 alkaen pääsykokeissa ei saa edellyttää pitkäkestoista valmentautumista. Vuodesta 2020 alkaen todistusvalinta on pääväylä. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tiedottavat vuotta 2020 koskevista valintaperusteista viimeistään syksyllä 2018, jotta lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville jää riittävästi aikaa valmistautua muutokseen.

Tämän lausunnon vuoksi arvioimme, että isommat muutokset valintaperusteisiin ja erityisesti mahdolliseen todistusvalintaan tulevat vasta 2020, koska muuten hakijat eivät ehtisi riittävästi valmistautua muutoksiin. Ei ole kuitenkaan poissuljettua etteikö jotain muutoksia esim. kokeen sisältöön voisi tulla jo sitä ennen.

Pääsykokeilla valitaan opiskelijoita myös vuoden 2020 jälkeen. Todistusvalinta on kuitenkin pääväylä korkeakouluopintoihin. Nykyisestä yhteispistevalinnasta, jossa pisteitä saa sekä valintakokeesta että todistuksesta, luovutaan. Pääsykokeet ovat tulevaisuudessa sellaisia, että niihin ei tarvitse valmentautua etukäteen.  - - Korkeakoulut päättävät tarkemmin valintatapojen suhteista eri aloilla.

Vuonna 2020 (tai mahdollisesti jo 2019) pääsykokeen sisältö luultavasti muuttuu nykyisestä. Helsingin Sanomien kirjoituksessa 27.9.2017 siteerattiin Oulun yliopiston lääketieteen dekaani Kyösti Oikarista: "Samalla mietimme, voisiko pääsykoe perustua kokeessa ­jaettavaan materiaaliin. Tuolloin ennakkovalmistelu ei olisi niin perusteellista kuin nyt, kun se perustuu lukion fysiikan, bio­logian ja kemian oppimääriin." Muutokset voivat siis olla suuriakin!

Koe muuttuu mahdollisesti myös sähköiseksi, tosin aikaisintaan keväällä 2020. Kirjoituksessa sanotaan myös, että "Kauppakorkeakoulujen pääsykokeet ovat jo pitkälti monivalintatehtäviä, ja siihen suuntaan muuttuu koe lääketieteessäkin." Tällä luultavasti tarkoitetaan, että monivalintaan siirryttäisiin myöhemmin, kun pääsykoetta uudistetaan muutenkin. On kuitenkin hyvä harjoitella puhdasta monivalintakoetta jo keväällä 2018, koska myös perinteinen koe voi olla pelkkää monivalintaa. Kursseillamme sekä Mafynetti-itseopiskelumateriaalissa on hyvin vaihtelevan tyyppisiä kokeita, mukaan lukien puhtaita monivalintakokeita. Monipuolisten kokeiden avulla voit harjoittaa koestrategiaasi niin, että se toimii kaikenlaisten kokeiden kanssa.

miten tulevaan kannattaa varautua

Aloita harjoittelu mahdollisimman pian. Kuten sanoimme, näyttää siltä, että pääsykokeen vaatimukset pysyvät vielä keväällä 2018 ennallaan ja koe perustuu fysiikan, kemian ja biologian lukion vanhan opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin.

Vuonna 2016 Helsingin suomenkieliseen yleislääkiseen päässeistä 29 % käytti Mafynettiä, keväällä 2017 luku oli 37 %. Todennäköisyys päästä sisään Mafynettiä käyttämällä on noin kaksinkertainen muihin pääsykokeeseen osallistuviin hakijoihin verrattuna. Suosittelemme käyttämään harjoitteluun Mafynettiä ja laittamaan kaikki paukut lääkishakuun keväällä 2018, ettet joudu miettimään, miten pääsykoe muuttuu 2020 tai muuttuuko se jo 2019. Helpointa pääsykoeharjoittelu on lähikurssillamme. Jos budjettisi ei riitä siihen tai asut kaukana kurssipaikoistamme, pääset erittäin hyvään tulokseen myös etäkurssillamme tai pelkällä itseopiskelumateriaalilla. Oleellisinta on, että käytät Mafynettiä, koska itsenäinen, aktiivinen työskentely harjoitustehtävien ja oppimateriaalin parissa on tärkein osa luku-urakkaasi. Rajallista valmistautumisaikaa ei kannata haaskata esimerkiksi luentojen kuuntelemiseen, koska opit asiat tehokkaammin ja omassa tahdissasi Mafynetin teoriaosuuksista. Myös lähikurssillamme työskentelet koko ajan aktiivisesti ja saat apua yksilöllisiin ongelmakohtiisi opettajilta. Ryhmässä on aina korkeintaan 16 kurssilaista yhtä opettajaa kohden ja fysiikassa korkeintaan 11 kurssilaista opettajaa kohden.

Jos muutokset vuonna 2020 ovat sellaisia, että todistusvalinta on ainoa väylä lääkikseen, jossa omiin mahdollisuuksiin voi vaikuttaa harjoittelulla, sekään ei ole ongelma. Jos et ole päässyt sisään vuosien 2018 tai 2019 pääsykokeissa, olet kuitenkin oppinut huiman paljon fysiikka, kemiaa ja biologiaa sekä sivutuotteena jopa matematiikka. Tämä antaa sinulle erinomaiset eväät korottaa kyseisten aineiden yo-arvosanoja vuonna 2020 tai myöhemmin. Mafynetin avulla voit harjoitella niin kauan kuin tarvitset saadaksesi tarvittavat yo-arvosanat. Opetusministeriön työryhmä on esittänyt, että hyväksyttyjä yo-arvosanoja voisi uusia jatkossa kaksi kertaa ja YTL esittää, että uusintakertoja voisi olla vieläkin enemmän (YTL:n lausunnon kohdat 5.2 ja 5.1). On siis melko varmaa, että yo-arvosanoja voi jatkossa korottaa aiempaa enemmän.

Jos haluat pysyä ajan tasalla julkaisemastamme ajankohtaisesta lääkishakuinfosta, ilmoittaudu s-postilistalle, jolla kerromme muuutoksista lääkishaussa.

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

Tutustu lääketieteellisen valmennuskurssiinTutustu lääketieteellisen itseopiskelumateriaaliin

Takaisin sivun alkuun.
 

Nelilaskinuudistuksen vaikutukset

Lääkikseen pääsykoe muuttui keväällä 2017, kun kokeessa sallittiin vain nelilaskin. Nelilaskimella voi peruslaskutoimitusten lisäksi laskea neliöjuuria, mutta ei muuta. Vielä ei ole tietoa kevään 2018 pääsykokeesta, mutta nelilaskin voi olla ainoa sallittu laskin myös silloin.

Tässä tiivistelmä siitä, miten kevään 2017 koe oli muuttunut nelilaskimen myötä:

 • Nelilaskimesta ei löydy logaritmeja, Neperin lukua tai trigonometrisia funktioita. Koemateriaalissa oli annettu tehtävien yhteydessä tarvittavat funktioiden arvot, kuten esim. ln 2 ≈ 0,693.
 • Fysiikkaan oli tullut uusi tehtävätyyppi, jossa suureille ei annettu lukuarvoja, vaan vastaus piti ilmoittaa lausekkeena symbolien (suureiden kirjaintunnusten) avulla. Sinänsä tehtävä ei eronnut perinteisestä fysiikan tehtävästä; ratkaisun lopussa ei vain sijoitettu lukuarvoja saatuun lausekkeeseen.
 • Nelilaskimella on huomattavasti hitaampi laskea monimutkaisia lausekkeita erityisesti, jos luvut ovat kymmenpotenssimuotoisia. Iloisena yllätyksenä tarvittavat laskutoimitukset olivat suurimmassa osassa tehtäviä yksinkertaisia eikä nelilaskimen kömpelyys ollut merkittävä haaste.
 • Huomaa kuitenkin, että ensi vuonna kokeessa voi taas olla kaikenlaista uutta. On kuitenkin rohkaisevaa, että nelilaskinuudistus toteutettiin ainakin tänä keväänä siten, että koemenestyksen ratkaisi fysiikan ja kemian osaltakin näiden aineiden hyvä osaaminen eikä koesuoritus kariutunut nelilaskimen käyttöön.

Miten laskinuudistus vaikuttaa koeharjoitteluun?

Nelilaskin ei loppujen lopuksi vaikuta harjoitteluun paljoa.

 • Harjoittele nelilaskimen käyttöä laskemalla harjoituskokeet ja myös osa muista tehtävistä sillä. Nelilaskimen käyttö on hitaampaa, kuin funktiolaskimen, ja sen vuoksi et tule harjoittelemallakaan pääsemään samaan laskemisnopeuteen, kuin funktiolaskimella. Muut ovat samalla viivalla sinun kanssasi, joten älä murehdi tätä. Kevään 2017 kokeen perusteella voisi myös odottaa, ettei laskimen käyttö muodostu ongelmaksi, kun olet kohtuudella harjoitellut sitä.
 • Suosittelemme kuitenkin, että varaudut harjoittelemalla laskemaan entisen kaltaisia pitkiäkin laskutehtäviä nelilaskimen ja taulukoiden avulla. Valmennuskursseillamme sekä Mafynetti-itseopiskelumateriaalissa on ohjeet ja harjoittelupaketti, jolla voit harjoitella nelilaskimen ja taulukoiden käyttöä. Myös kaikki Mafynetin ja valmennuskurssien harjoituskokeet ovat nelilaskinuudistuksen mukaisia. Kokeet ovat keskenään hyvinkin erilaisia, jotta opit selviytymään erilaisista koetilanteista. Näin siksi, koska koetta muutetaan vuosittain ja on useita eri mahdollisuuksia, millainen ensi kevään koe on.
 • Koska nelilaskimen käyttö on hitaampaa ja vaatii aluksi paljon huomiota, ei ole oppimisen kannalta tarkoituksenmukaista, että välttämättä laskisit kaikki laskut nelilaskimella. Jos olet harjoittelun alkupuolella, ja fysiikan ja kemian laskut tuottavat sinulle vielä muutenkin vaikeuksia, voi olla järkevää käyttää kätevämpää laskinta. Näin huomio pysyy oppiaineen ja ongelmanratkaisutaidon oppimisessa eikä laskimen käytössä. Harjoituskokeet kannattaa tehdä aina kokonaan nelilaskimella. Jos nelilaskimen käyttö ei vielä ole täysin rutinoitunutta ja ripeää huhtikuun puoliväliin mennessä, laske viimeinen kuukausi pelkästään nelilaskinta käyttäen. Toisaalta, jos laskimen käyttö on hyvin rutinoitunutta, voit säästää aikaa käyttämällä suurimmassa osassa laskuja parempaa laskinta, koska et enää tarvitse nelilaskinharjoitusta.
 • Vaikka kokeessa korostuisivat monivalintatehtävät tai muut vähemmän laskemista vaativat tehtävät, on laskeminen silti tehokkain ja tärkein tapa harjoitella fysiikkaa ja kemiaa! Tutkimuksemme mukaan oppilaiden pisteet hyvin laadituissa monivalintatehtävissä korreloivat erittäin hyvin laskutehtävistä saatujen pisteiden kanssa. Tämä selittyy sillä, että molemmissa tehtävätyypeissä tarvitaan suurelta osin samoja taitoja, eli kaavojen muistamisen lisäksi tarvitaan hyvää fysiikan ja kemian ilmiöiden ymmärrystä ja ongelmanratkaisutaitoa. Harjoittelumuotona laskutehtävä on näistä kahdesta kuitenkin opettavaisempi.
 • Suhteellisen usein monivalinnoissa myös kysytään asioita, joihin vastaaminen edellyttää hyvän laskurutiinin tuomaa näkemystä, vaikkei tehtävän ratkaisemiseksi tarvitakaan pitkää laskelmaa. Hyvä esimerkki on 2016 pääsykokeen monivalintatehtävät B1-B8.
 • Laskemisen lisäksi suosittelemme opettelemaan asiat melko kattavasti ulkoa, mutta hyvällä ymmärryksellä. Osaaminen täytyy säilyttää kertauksen avulla läpi vuoden kokeeseen asti. Kursseillamme Mafynetti-ohjelma pitää automaattisesti huolen kertaamisesta.

Suosittelemamme laskimet löytyvät alempaa tältä sivulta.

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

Tutustu lääketieteellisen valmennuskurssiinTutustu lääketieteellisen itseopiskelumateriaaliin

Takaisin sivun alkuun.
 

Perusasiat lääkikseen hakemisessa

Voit hakea mihin tahansa yleislääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen tai eläinlääketieteelliseen. Voit hakea useaan eri yleislääketieteelliseen tai useaan hammaslääketieteelliseen samalla kertaa. Voit kuitenkin hakea vain yhden alan kohteisiin: yleislääketiede, hammaslääketiede tai eläinlääketiede. Et voi esimerkiksi hakea samalla kertaa yleis- ja hammaslääketieteellisiin.

 • Lääketiedettä voit opiskella Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa (Itä-Suomen yliopisto).
 • Hammaslääketiedettä voit opiskella Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa.
 • Eläinlääketieteellisiä tiedekuntia on vain yksi ja se on Helsingissä.

Ensisijaiseksi valitsemassasi kohteessa saat ensisijaisuuspisteen, eli yhden ylimääräisen hakupisteen.

Voit hakea suoritettuasi ylioppilastutkinnon tai jonkin muun yliopistokelpoisuuden antavan tutkinnon.

Pääsykokeesta saa 72 hakupistettä kaikissa hakukohteissa. Yo-todistuksesta saa kaikissa hakukohteissa 36 hakupistettä. Osa opiskelijoista valitaan yhteispistekiintiössä siten, että hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen yhteenlaskettujen alku- ja koepisteiden perusteella ja valitaan tästä joukosta kiintiön mukainen määrä hakijoita. Sen jälkeen jäljelle jääneet hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen pelkkien koepisteiden perusteella ja valitaan tästä joukosta kiintiön mukainen määrä hakijoita. Erinomainen yo-todistus on helpottanut jonkin verran sisäänpääsyä, mutta koepistekiintiön ansiosta sisäänpääsy ei ole kovin paljoa vaikeutunut vaikka yo-todistus olisi kuinka heikko. Yo-todistuksen vaikutusta on käsitelty tarkemmin alempana.

Takaisin sivun alkuun.
 

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

MAFY-valmennuksen kurssilla olleita Helsingin lääketieteellisen opiskelijoita.
MAFY:n lääketieteen valmennuskurssilla olleita Helsingin lääketieteellisen opiskelijoita.

Ensikertalaiskiintiöt

Ensikertalaiskiintiöt ovat kaikissa lääkiksissä noin 65 % aloituspaikoista.

Ensikertalaiskiintiö on niille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syyslukukaudella 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta. Tässä joitakin esimerkkitapauksia:

 • Kaikki abit ovat ensikertalaisia.
 • Jos esim. hait keväällä 2016 opiskelemaan yliopistolle kemiaa ja sait paikan, mutta et ottanut sitä etkä muitakaan paikkoja vastaan, olet edelleen ensikertalainen.
 • Jos otit vastaan opiskelupaikan keväällä 2013 esim. Aalto-yliopistosta, niin olet silti ensikertalainen, kunhan et ole ehtinyt valmistua kandiksi.
 • Jos otit vastaan opiskelupaikan Aallosta keväällä 2014, niin valitettavasti et ole enää ensikertalainen hakija.
 • Jos opiskelet esim. yliopistossa kemiaa ja olet valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi, niin et ole enää ensikertalainen. Valitettavasti jo kandin tutkinto katsotaan korkeakoulututkinnon suorittamiseksi.
 • Jos olet valmistunut ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajaksi, et valitettavasti ole ensikertalainen.

MITEN ENSIKERTALAISKIINTIÖ VAIKUTTAA SISÄÄNPÄÄSYRAJOIHIN

Ensikertalaiskiintiön pisteraja ei voi muodostua suuremmaksi kuin ei-ensikertalaisilla. Näin ollen järjestelmä joko helpottaa ensikertalaisten sisäänpääsyä tai ei ainakaan vaikeuta sitä.

Keskimäärin ensikertalaiskiintiön sisäänpääsyraja on ollut useimmissa hakukohteissa sama tai vain hieman helpompi kuin ei-ensikertalaisilla. Viime kevään sisäänpääsyrajat ja kiintiöiden erot on esitetty alempana tällä sivulla. Satunnaisvaihtelu voi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä yksittäisten hakukohteiden rajoissa silloin, kun hakukohteeseen sattuu kasautumaan useita erityisen hyviä hakijoita. Tällä ei kuitenkaan ole niin suurta merkitystä keväästä 2018 alkaen, koska sillloin voi hakea samalla kertaa useaan hakukohteeseen.

Kaikkiaan erilaisia kiintiöitä on useimmissa hakukohteissa 4 kpl. Yhteispiste- ja koepistekiintiöt on edelleen jaettu kiintiöihin ensikertalaisille ja ei-ensikertalaisille. Alla olevassa taulukossa on näytetty kuinka monta aloituspaikkaa mistäkin kiintiöstä on ei-ensikertalaisten ulottuvilla.

Ei-ensikertalaisten ulottuvilla olevat aloituspaikat eri kiintiöissä 2017.
Lääketieteellinen ei-ensikertalaisten kiintiöt
LL = lääkis, HLL = hammas, ELL = eläin

 1. Ruotsinkielisen opintolinjan paikat sijoitetaan yhteispistekiintiön ja koepistekiintiön välillä siten, että kynnyserot suomenkielisen ja ruotsinkielisen opintolinjan välillä ovat mahdollisimman pienet, joten tarkkaa jakoa ei voi ennustaa etukäteen. Kuitenkin kaikki hakijat - suomenkielinen ja ruotsinkielinen opintolinja yhteensä - jaetaan puoliksi näihin kiintiöihin, joten 50-50 jako on hyvä arvio myös kielikohtaisesti.
 2. Ruotsinkielisessä hammaslääketieteellisessä ei oteta käyttöön ensikertalaiskiintiötä.

Takaisin sivun alkuun.
 

Sisäänpääsyprosentit hakukohteittain

Taulukossa on esitetty laskelma sisäänpääsyprosenteista hakukohteittain. Kaikki lääketieteellisen hakukohteet ovat suosittuja ja siksi sisäänpääsyprosentit ovat varsin alhaisia. Kaikki hakijat eivät kuitenkaan ole kovatasoisia ja huomattava osa hakijoista ei edes osallistu kokeeseen.

Jos haluat vertailla eri hakukohteiden vaikeutta, lue eteenpäin kappaleeseen "Vertailukelpoiset sisäänpääsyrajat hakukohteittain". Sisäänpääsyprosenteista ei voi päätellä hakukohteen vaikeutta, koska kovatasoisten hakijoiden osuus vaihtelee hakukohteittain.

Sisäänpääsyprosentit lääketieteellisiin ja hammaslääketieteellisiin 2016
Lääketieteellinen sisäänpääsyprosentit
LL = lääkis, HLL = hammas, ELL = eläin

 1. Helsingin luvut koskevat suomenkielisiä hakijoita.

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

Tutustu lääketieteellisen valmennuskurssiinTutustu lääketieteellisen itseopiskelumateriaaliin

Takaisin sivun alkuun.
 

Muutokset aloituspaikoissa 2017

Muutokset sisäänottomäärissä. Merkittävästi kasvaneet ja vähentyneet kiintiöt on merkitty väreillä.
Lääketieteellisten aloituspaikat
LL = lääkis, HLL = hammas, ELL = eläin

 1. Ruotsinkielisen opintolinjan paikat sijoitetaan yhteispistekiintiön ja koepistekiintiön välillä siten, että tarkkaa jakoa ei voi ennustaa etukäteen. Kuitenkin kaikki hakijat - suomenkielinen ja ruotsinkielinen opintolinja yhteensä - jaetaan puoliksi näihin kiintiöihin, joten 50-50 jako on hyvä arvio myös kielikohtaisesti.

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

Tutustu lääketieteellisen valmennuskurssiinTutustu lääketieteellisen itseopiskelumateriaaliin

Takaisin sivun alkuun.
 

Vertailukelpoiset sisäänpääsyrajat hakukohteittain 2017

Alla olevassa taulukossa on näytetty, millaisilla kokeen raakapisteillä on saanut opiskelupaikan koepistekiintiössä. Erinomaisella yo-todistuksella oli mahdollista päästä sisään myös hieman alemmilla kokeen raakapisteillä - asiaa on käsitelty tarkemmin alempana.

Raakapisteet tarkoittavat kokeesta saatavia pisteitä. Raakapisteiden maksimäärä on vaihdellut 128-250 välillä. Yliopistot ilmoittavat itse sisäänpääsyrajat ns. skaalattuina pisteinä mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden koepisteet skaalataan välille 0-72 pistettä. Kokelaiden pisteet kerrotaan skaalauskertoimella, joka valitaan yleensä siten, että parhaiten raakapisteitä saanut kokelas (tai esim. paras 1 % kokelaista) saa 72 skaalattua pistettä ja muut saavat jotakin väliltä 0-72 pistettä.

Skaalattujen pisterajojen avulla ei voi verrata eri hakukohteiden vaikeutta, koska skaalauskertoimet vaihtelevat hakukohteittain. Lisäksi arvosteluperusteet ovat hieman poikenneet paikkakunnittain, mikä vaikuttaa myös raakapisteisiin, mutta ei suuresti. Alla olevassa taulukossa esitetyt raakapisterajat ovat siis melko hyvin vertailukelpoisia, joten pienellä varauksella saat niiden avulla kuvan eri hakukohteiden vaikeudesta toisiinsa nähden.

Raakapisterajoja ei yleensä anneta ylipistoista suoraan, mutta aktiiviset opiskelijat ovat keskusteluryhmissä laskeneet ja koonneet näitä tietoja vuosien saatossa. Skaalauskerroin julkaistaan vuosittain tai sen voi laskea omista koepisteistään, kun on osallistunut kokeeseen. Vuosien 2013-2017 luvuista olemme tarkastaneet itse suurimman osan ja totesimme ne oikeiksi. Vanhempien lukujen tarkkuudesta emme voi olla varmoja, mutta pidämme niitä varsin luotettavina.

Huomaa nämä asiat, kun teet päätelmiä hakukohteen vaikeudesta

 • Paikkakuntien väliset erot vaihtelevat vuosittain. Esim. kun Tampereella oli alhainen pisteraja vuonna 2012, niin se luultavasti houkutteli hakijoita Tampereelle, jolloin raja nousi vuonna 2013. Vastaava ilmiö on havaittavissa eri vuosina eri paikkakunnilla.
 • Maksimipistemäärä vuonna 2013 oli 156, eli sisäänpääsyrajat olivat hyvin alhaisia. Pisterajojen aleneminen johtui siitä, että koe oli hyvin vaikea.

Lääketieteellisen raakapisterajat 2017 ja aikaisemmin.
Lääketieteellinen raakapisterajat
LL = lääkis, HLL = hammas, ELL = eläin

 1. Monissa paikoissa ensikertalaiskiintiö ei vaikuttanut sisäänpääsyrajoihin. Mikäli vaikutusta oli, on ei-ensikertalaisten sisäänpääsyraja ilmoitettu suluissa.
 2. Maksimipisteet tarkoittavat suurinta mahdollista pistemäärää, jonka kokeesta olisi voinut saada.
 3. Kevään 2015 haussa ei hyväksytty yhtään opiskelijaa hammaslääketieteen ruotsinkieliselle linjalle, koska vähimmäisvaatimuksena oli 90 % suomenkielisen linjan pisterajasta. Taulukossa oleva pistemäärä 39,25 on tämän vähimmäisvaatimuksen mukainen raja, jolla olisi siis saanut paikan. Keväällä 2017 hyväksyttiin vain yksi hakija, kun pelkästään koepistekiintiön koko oli 4 hakijaa. Siten ruotsinkieliselle hampaalle olisi päässyt saamalla 90 % suomenkielisen linjan pisteistä eli 115,75.

Sama taulukko kuin yllä, mutta raakapisterajat on laskettu prosentteina suurimmasta pistemäärästä, jonka kyseisen vuoden kokeesta olisi voinut saada.
Lääketieteellinen raakapisterajat prosentteina
LL = lääkis, HLL = hammas, ELL = eläin

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

Tutustu lääketieteellisen valmennuskurssiinTutustu lääketieteellisen itseopiskelumateriaaliin

Takaisin sivun alkuun.
 

yo-todistuksen vaikutus sisäänpääsyyn

Alkupisteet lasketaan yo-todistuksen arvosanojen perusteella. Laskentaperusteet vaihtelivat aiemmin yliopistoittain, mutta ovat nyt kaikissa yliopistoissa samanlaiset.

Yksittäinen yo-arvosana tuottaa alkupisteitä seuraavasti:
Alkupisteiden laskeminen lääketieteen yhteishaussa

Pisteitä voi kuitenkin saada enintään neljästä yo-arvosanasta, jotka ovat nämä:

 1. Äidinkieli
 2. Paras pitkä kieli. Lyhyistä kielistä ei saa pisteitä, mutta keskipitkänä kirjoitetusta toisesta kotimaisesta kielestä saa.
 3. Paras arvosana aineista fysiikka, kemia tai biologia
 4. Paras näistä: Matematiikka tai mikä tahansa ainereaali, paitsi kohdassa 3. käytetty.

Alkupisteitä voi siis saada yhteensä enintään 36. Täydet pisteet voi saada esimerkiksi kirjoittamalla laudaturin äidinkielestä, pitkästä englannista, biologiasta ja kemiasta.

Tästä taulukosta ilmenee, kuinka alkupisteet auttoivat lääketieteelliseen pääsyssä vuonna 2016.
Yo-arvosanojen merkitys lääkishaussa
LL = lääkis, HLL = hammas, ELL = eläin

 1. HUOM: Sarakkeen C luku kertoo, millaiset yo-todistuspisteet helpottivat sisäänpääsyssä. Huomaa, että luku ei kerro sitä, minkä kiintiön kautta hakija pääsi sisään. Isolla osalla yhteispistekiintiön kautta sisäänpäässeistä on huomattavasti heikompi yo-todistus, kuin sarakkeessa C tai D on esitetty.
 2. Helsingin lääketieteellisellä ja hampaalla sai vuoteen 2015 asti erikseen pisteitä toisesta kotimaisesta kielestä. Tässä on esitetty erikseen millainen todistus piti olla, jos toinen kotimainen oli kirjoitettu pitkänä tai keskipitkänä. Keskipitkänä kirjoitetusta kielestä sai vähemmän pisteitä ja siksi yo-todistuksen piti olla parempi samojen pisteiden saamiseksi.

Esimerkki taulukon käytöstä koskien Tampereen yleislääketieteellistä (Tampere LL):

 • Sarake A kertoo, että vuonna 2016 Tampereella piti saada pääsykokeesta 163 raakapistettä päästäkseen sisään koepistekiintiössä - suurin mahdollinen raakapistemäärä pääsykokeessa oli 250. Jos hakijalla oli täydet alkupisteet, niin sarakkeesta B nähdään, että hakijan tarvitsi saada pääsykokeesta 148,49 pistettä päästäkseen sisään. Erinomainen yo-todistus voi siis antaa mukavan edun, mutta se ei ole mikään pelinratkaisija.
 • Sarake C kertoo, mikä oli pienin alkupistemäärä, joka helpotti sisäänpääsyä. Vertaamalla rajaan eli 30,6:een nähdään, että alkupisteiden ollessa 30 sisäänpääsy ei helpotu, kun taas pistemäärällä 32 saadaan jo pieni hyöty ja pistemäärällä 34 huomattava hyöty. Alkupisteiden ollessa 36 saadaan täysi hyöty, jonka suuruus ilmenee sarakkeista A ja B.
 • Sarakkeesta D voi katsoa millaiset arvosanat on täytynyt vähintään saada, jotta sarakkeen C alkupistemäärä ylittyy.

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

Tutustu lääketieteellisen valmennuskurssiinTutustu lääketieteellisen itseopiskelumateriaaliin

Takaisin sivun alkuun.
 

Vanhat pääsykokeet

Pääsykoe on sama kaikilla paikkakunnilla ja tiedekunnissa, myös hampaalla ja eläinlääketieteellisessä. Koe täytyy kuitenkin käydä tekemässä sillä paikkakunnalla, johon hakee. Vuosina 2012-2016 pääsykoe on perustunut lukion oppimäärään ja valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Koealue on biologian, fysiikan ja kemian pakolliset ja syventävät kurssit, eli BI1-5, FY1-8 ja KE1-5.

Lukion oppimäärään perustuvat lääketieteen pääsykokeet Turun yliopiston sivuilta:

Galenos-aikaiset kokeet (Näissä tarvitaan lukio-oppimäärän lisäksi tietoja vanhasta pääsykoekirja Galenoksesta, joten 2007-2011 kokeet eivät juurikaan sovellu harjoitteluun uutta koetta varten.):

Lääketieteen valmennuskurssillamme voit tehdä 8 täysimittaista harjoituskoetta oikeassa koesalissa. Kaikki kokeet vastaavat uutta, keväällä 2017 muuttunutta lääkiskoetta.

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

Tutustu lääketieteellisen valmennuskurssiinTutustu lääketieteellisen itseopiskelumateriaaliin

Takaisin sivun alkuun.
 

Kokeessa sallitut laskimet

Vuoden 2017 pääsykokeessa sallitaan ainoastaan nelilaskin. Kaikissa hyväksytyissä nelilaskimissa on käytännössä identtiset ominaisuudet, mutta suosittelemme erityisesti Casio SL-450S tai Sharp ELSI MATE EL-233S -laskimia. Molemmissa laskimissa on keskimääräistä parempi näppäintuntuma.

Casio SL-450S -laskin on suosittelemistamme laskimista hieman parempi, sillä sen näytön oikeassa reunassa näkyy, mikä laskutoimitus (yhteen-, vähennys-, kerto- vai jakolasku) on valittuna. Muissa laskimissa täytyy luottaa siihen, että näppäimen painallus onnistui.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta löytyy lista sallituista laskimista. Lue laskinuudistuksesta lisää ylempää.

Takaisin sivun alkuun.
 

Lisäaika lukihäiriön vuoksi

Keskivaikean tai vaikean lukihäiriön vuoksi voit hakea 30:n minuutin lisäaikaa pääsykokeeseen. Anomus todistuksineen tulee toimittaa sille yliopistolle, johon olet hakemassa ja yleensä vähintäänkin anomus täytyy jättää ennen hakuajan päättymistä. Katso tarkat ohjeet hakuoppaasta.

Takaisin sivun alkuun.
 

Tärkeät päivämäärät

 • Hakuaika alkaa 15.3.2017.
 • Hakuaika päättyy 5.4.2017 klo 15.00.
 • Pääsykoe on keskiviikkona 17.5.2017 klo 9.00-14.00 sillä paikkakunnalla, johon haet. Eläinlääketieteelliseen hakiessa voi hakulomaketta täyttäessä valita koepaikaksi myös muita paikkakuntia.
 • Tulokset julkaistaan kaikissa yliopistoissa viimeistään 30.6.2017.
 • Mahdolliset oikaisupyynnöt tulee olla perillä kyseisessä yliopistossa 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.
 • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

Takaisin sivun alkuun.
 

hakuoppaat lääketieteellisiin

Yleensä lääketieteelliset eivät enää julkaise hakuoppaita, mutta Opintopolusta löytyy hyvä infosivu hakemisesta. Tässä on linkit Opintopolun lääkiskohtaisille infosivuille.

Helsinki: hakijasivu, Opintopolku: lääkis, hammas
Helsinki (eläinlääkis): Opintopolku
Kuopio: hakijasivu, Opintopolku: lääkis, hammas
Oulu: hakijasivu, Opintopolku: lääkis, hammas
Tampere: hakijasivuOpintopolku
Turku: hakijasivu, Opintopolku: lääkis, hammas

Takaisin sivun alkuun.
 

Tarvittavat matematiikan taidot

Matematiikka ei kuulu pääsykokeen vaatimuksiin, mutta tarvitset jonkin verran matematiikkaa, jotta pärjäät hyvin fysiikan ja kemian laskujen kanssa. Katso tästä, mitkä pitkän matematiikan lukiokurssit sinun kannattaa harjoitella. Kurssit MAA1 ja MAA2 tulee hallita kokonaan ja muista kursseista ne asiat, jotka edellä linkitetyssä pdf:ssä on merkitty sinisellä värillä. Sisällysluettelot ovat peräisin Sanoma Pro:n Pitkä matematiikka -kirjasarjasta. Jos asiat ovat sinulle täysin uusia, tarvitset täydelliseen harjoitteluun aikaa noin 3,5 täyttä työviikkoa. Tee jokaisesta kappaleesta vähintään 10 tehtävää, joista osan tulee olla vaikeita tehtäviä.

Tarkempi ohje, kun olet lukemassa kurssia MAA8: Kun olet harjoitellut logaritmien sovellukset, osaat esimerkiksi ratkaista x:n yhtälöstä 5x=1,26. Seuraavissa kirjan kappaleissa on käsitelty Neperin lukua e. Näissä kappaleissa on huomattavan paljon derivointia ja muuta sellaista matematiikkaa, jota et tarvitse lukion fysiikassa. Fysiikan teoriassa tuo luku e tulee kuitenkin vastaan ja sinun tulee tietää, mikä se on. Se on matematiikassa käytetty vakio, jonka likiarvo on 2,72. Kun tiedät tuon, osaat yhtä helposti ratkaista yhtälön ex=1,26, kuin yhtälön 5x=1,26.

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

Tutustu lääketieteellisen valmennuskurssiinTutustu lääketieteellisen itseopiskelumateriaaliin

Takaisin sivun alkuun.
 

Miten toimit tehokkaasti koetilanteessa

Noudata näitä ohjeita kokeessa sekä harjoitellessasi kokeeseen. Kertaa ohjeet aina ennen uutta harjoituskoetta.

 1. Lue kokeen ohjeet ja tehtävänannot reippaan määrätietoisesti, mutta älä hätäile.
 2. Jos kokeessa on pitkä aineisto, lue siihen liittyvät tehtävät ensin, jotta tiedät mitä tietoa aineistosta tulet tarvitsemaan. Sen jälkeen lue aineisto ja vastaa kysymyksiin. Lue aineisto läpi, mutta älä käytä siihen liikaa aikaa, jos näet, että saat muista kuin aineistotehtävistä helpommin pisteitä.
 3. Tee koe läpi kahdesti. Jätä ensimmäisellä kierroksella tekemättä mahdottoman tuntuiset ja pistemäärään nähden valtavan työläät tehtävät.
 4. Viivaa yli tehtävät sitä mukaa kuin olet tehnyt ne.

Lääketieteellisen valmennuskurssilla harjoittelemme erinomaisen rutiinin koetekniikassa. Koetekniikka käydään yhdessä läpi ja kerrataan ensimmäisten harjoituskokeiden yhteydessä. Henkilökohtainen opiskelunohjaajasi auttaa sinua koko kevään ajan hiomaan koetekniikan yksityiskohdat juuri sinulle parhaiten toimiviksi. Paras tekniikka riippuu niin monesta asiasta, että yksityiskohdat ovat aina yksilöllisiä. Kurssista riippuen teet 4-8 täysimittaista harjoituskoetta oikeassa koesalissa. Saat kokeista pisteet ja henkilökohtaisen palautteen. Näet kehittymisesi ja tuloksen suhteessa sisäänpääsyrajoihin. Kaikki kokeet ovat kevään 2017 nelilaskinuudistuksen mukaisia.

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

Tutustu lääketieteellisen valmennuskurssiinTutustu lääketieteellisen itseopiskelumateriaaliin

Takaisin sivun alkuun.
 

Kymmenen prosentin sääntö

Helsingin yleislääketieteellisessä ja hampaalla on ollut viime vuosina ns. 10 prosentin sääntö. Säännöt ovat hieman vaihdelleet vuosittain, mutta ideana on ollut, että kaikkia oppiaineita täytyy osata jonkin verran. Keväällä 2017 tarkka sääntö oli tämä: Kokeessa oli lueteltu, mitkä tehtävät kuuluvat mihinkin oppiaineeseen (biologia, fysiikka, kemia). Kunkin aineen tehtävistä täytyi saada yhteensä 10 % siitä pistemäärästä, jonka viisi kyseisen aineen parhaiten osannutta hakijaa keskimäärin saivat.

Jos kokeen maksipisteet ovat 240 ja tietyn oppiaineen osuus siitä on 80 pistettä, on ehdon mukainen minimipistemäärä 8 pistettä tai vähemmän, koska viisi parastakaan eivät saa täysiä pisteitä. On epätodennäköistä, että 10 prosentin sääntö kaataisi koesuorituksesi, vaikka unohtaisit koko asian. Saat kuitenkin mielenrauhan, kun toimit näin: Kun koeaikaa on jäljellä tunti, tarkista oletko jättänyt jonkin oppiaineen tehtävät kokonaan tai lähes kokonaan tekemättä. Jos huomaat, että olet vältellyt jonkun aineen tehtäviä, tee loppuaika kyseistä ainetta, kunnes uskot että olet saanut yhteensä 10 % maksimipisteistä. Jos olet harjoitellut kaikkia aineita, löydät kyllä kustakin aineesta tarvittavan määrän tehtäviä, jotka osaat tehdä!

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

Tutustu lääketieteellisen valmennuskurssiinTutustu lääketieteellisen itseopiskelumateriaaliin

Takaisin sivun alkuun.

Opas hakijan vanhemmille

Vanhemman rooli nuoren pääsykoevalmistautumisessa on usein yllättävänkin merkittävä. Tämä opas kertoo, miten vanhemmat voivat tukea nuortaan hakuprosessissa. Opas perustuu ennen kaikkea siihen, mitä opiskelijamme ovat itse avoimesti kertoneet toivovansa vanhemmiltaan. Elina Suominen toteutti MAFY-valmennuksen lääkiskurssilaisten keskuudessa taitavasti laaditun kyselytutkimuksen. Kyselyn tulosten perusteella saimme selkeän kuvan siitä, minkälainen vanhempien tuki olisi oppilaiden mielestä toivottavaa.

Testaa lähtötasosi ja varaa ilmainen opiskeluvalmennus!

Tutustu lääketieteellisen valmennuskurssiinTutustu lääketieteellisen itseopiskelumateriaaliin

Takaisin sivun alkuun.


Kysy kursseista

Lupaamme vastata pian!

Ilmoittaudu kurssille

Ilmoittaudu lääketieteen valmennuskursseille tästä